Filats Gonfaus S.A.
Colònia Cal Riera, s/n
08692 Puig-Reig (Barcelona)
T. (+34) 93 838 04 11
info@filatsgonfaus.com